Koppelen social media

Een onhandig ding met de sociale netwerken als Twitter, Facebook en vele anderen is dat je eigenlijk met allemaal moet meedoen en dus met actuele berichten bij de tijd moet houden. De mensen zitten namelijk verdeeld over deze sites. Daarom is het meestal mogelijk om de profielen te koppelen. Korte berichten kan je nu zelfs automatisch over alle vier laten doorgeven, of eventueel nog een nummer vijf, zes, zeven…

Historie

In 2009 schreef ik hier al een artikel over dat al 18.000 keer bezocht is, en dat op Hyves. Nadien maakte ik steeds aanvullingen met de laatste stand van zaken. Naast de technische details gaf ik ook de inzichten over de wenselijkheid ervan, meestal aan de hand van verwijzingen naar andere blogs. Het probleem is nog steeds actueel, dus daarom probeer ik er hier een samenvatting van te maken. En omdat Hyves uit de mode raakt en ik mijn pennenvruchten niet helemaal verloren wil laten gaan. Hoewel, het onderwerp wist nog lang veel mensen daarheen te krijgen. Het is mijn meest bekeken verhaal op internet ooit, maar dat terzijde.

Technische kant

Technische details wil ik nu niet teveel geven, omdat deze steeds veranderen en er bovendien steeds meer combinaties van social media-platformen ontstaan. Op elk platform zitten de instelmogelijkheden wel ergens verstopt achter de keuzeknoppen instellingen, account of het schroevendraaiertje danwel tandwieltje. Facebook en Twitter zijn het meest beschikbaar voor koppeling. Soms wordt al op een basale pagina gevraagd naar de Facebook- of Twitteraccount. Bij het instellen wordt vaak gevraagd of berichten telkens automatisch overgezet moeten worden, meestal met een aan te vinken vakje. Na het antwoord verschijnt meestal een schermpje waarop de te koppelen social media-site vraagt om inlog of als men al ingelogd is meteen om het toestaan van een aantal zaken. Kijk dan zorgvuldig of je alles toestaat of slechts een deel van de mogelijkheden.

Strategie

Een methode van het koppelen kan zijn om telkens een social media-platform te koppelen aan slechts één volgend netwerk met eenrichtingsverkeer, zodat een lange keten ontstaat. Als platformen over en weer berichten overnemen, heb je kans dat een bericht dubbel of nog vaker op platform nummer drie of vier terecht komt. Ze geven immers alle berichten door, ook als ze al vanuit andere richtingen binnen kwamen. Ook is mogelijk om al je social media-sites naar Twitter te laten doorlopen of juist andersom. Dit zijn dus allerlei mogelijkheden los van de vraag of het ook slim is om het zo te doen.

Enige jaren terug hadden velen waaronder ondergetekende, lange reeksen van social media-platformen gekoppeld zodat de Twitter-berichten ook op Hvyes, Linkedin, Facebook en minder bekende sites terecht kwamen. Overigens werkte de koppeling meestal alleen voor korte updates, in geval van Hyves voor de WieWatWaars en niet voor de blogs en andere berichten. Verder worden de updates op Twitter afgekapt tot 140 tekens. Voor Google+ kwam Management Flitter met een applicatie om de Google+berichten met link ingekort op Twitter te laten doorlopen. Zo ontstaat een soort Twit-longer functie, iets dat sommigen gebruiken om langere verhalen te kunnen delen via Twitter.

Elk platform is anders

Al gauw ontstond het inzicht dat een lange berichtenstroom van het ene platform niet in de smaak viel bij de ‘vrienden’ op een ander platform. Sommige Hyves-fans vonden de Twitter-stromen helemaal niets. Wat op het ene platform gewaardeerd wordt, zal op een ander helemaal niet leuk gevonden worden, omdat de groep actieve gebruikers daar anders is.  Ook de sfeer kan door de verschillende eigenschappen van de netwerken anders zijn. Op Twitter is een grote stroom onbegrijpelijke ‘tweets’ redelijk normaal, maar daarbuiten zitten mensen er helemaal niet op te wachten. Al verdient het aanbeveling de Twitter-volgers daarmee ook te ontzien.

Ook ontstond het inzicht dat men zakelijk andere berichten zal verspreiden dan privé en dat men deze werelden strikt wilde scheiden. Heel strikt hoefde vervolgens ook weer niet, want tussen de zaken door praat men in het echte leven ook over privé-belevenissen en andersom.

Het mooiste is om voor elk bericht te bekijken welke social media-platformen geschikt zijn en bovendien om het bericht aan te passen voor de betreffende groep volgers. Helaas kost het wel de nodige tijd en aandacht om voor meerdere sites hier goed over na te denken en er bovendien niet een te vergeten.

Ook scheelt het als de doorsluizer op alle platformen over hetzelfde wil schrijven. Dan nog zullen veel deskundigen het koppelen ontraden en adviseren elk kanaal apart aandacht te geven of er bij tijdgebrek liever niets te doen. De eigen naam claimen op een nieuw platform en een beleefde verwijzing naar de andere kanalen en eigen site maken, lijkt me in het laatste geval nog beter.

Toch automatiseren?

Het kan dus handig zijn om toch wat te automatisch koppelen. Behalve met Twitter en Facebook zou men ook mee moeten doen aan Linkedin, YouTube en opkomers Google+, Tumblr, Pinterest, enzovoorts (of een oud netwerk in ere houden, tot voor kort Hyves bijvoorbeeld). Voor wie eigenlijk al te druk is voor alleen maar Facebook of Twitter, is automatisch doorposten naar de overigen te overwegen. Bij automatisch doorsluizen van berichten is het waarschijnlijk verstandig om dagelijks maar een paar berichten te doen of nog minder. Of alles op Twitter te spuien, maar dat kan op een actieve dag op het andere netwerk al irritant zijn. Vervelend is ook om op Twitter te lezen dat iemand een foto heeft geupload, maar welke is niet te lezen, laat staan te zien. Klikken we dus niet door met tientallen andere tweets nog te lezen.

Vaak kan men per bericht aangeven of een bericht aan Twitter of Facebook doorgegeven moet worden, met of zonder onhandige codes als #fb of #t. Helaas moet men maar afwachten hoe zo’n bericht er op een ander platform uit komt te zien, maar met experimenteren kom je er wel achter welke combinaties werken. Het effect is echter geen garantie voor de toekomst, want voortdurend passen alle social media de mechanismen van het koppelen aan. De ontvangende sites proberen er nu voor te waken dat automatische berichten van elders de beleving omlaag halen. Linkedin laat bijvoorbeeld nu de Twitter-berichten niet meer op zijn tijdlijn toe, maar geeft gebruikers wel de mogelijkheid de Linkedin-berichten op Twitter te delen, maar helaas komt dan slechts de titel met link door.

Widgets

Een andere vorm van koppelen is die tussen social media en gewone websites. Daarvoor zijn widgets beschikbaar die bijvoorbeeld de laatste tweets of de berichtjes van een ander platform laten zien.

Groepen

De koppelingsmogelijkheden gaan overigens nog steeds aan de groepen op de verschillende platformen voorbij. Dan moeten beheerders toch aan het knippen en plakken. Vanuit een groep kan je vaak wel berichten laten verschijnen op de bijbehorende privé-account.

Besluit

Het al of niet koppelen met steeds weer nieuwe platformen en toenemende mogelijkheden zal de liefhebbers van de social media wel bezighouden en voor de haters een reden zijn om er maar helemaal niet aan te doen. Het oude blog met de diverse toevoegingen was te lezen op Hyves (zoals eerder gemeld).

Advertenties
Geplaatst in Social media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Welzijn nieuwe stijl in Wageningen

Logo van Interculturele Werkgroep Wageningen. Rondom naam vormen een ring van mensen en daaromheen gele blaadjes een bloem.

Samenvatting

Op zaterdag 15 december gingen wethouder en ambtenaren van Wageningen en de plaatselijke migranten-organisaties in debat over het welzijnswerk na de komende bezuinigingen. De migranten dreigen alle subsidies voor hun organisaties kwijt te raken, al is wel  ondersteuning door Solidez toegezegd. Eerst sprak Wethouder Stella Efdé; later bijgestaan door ambtenaar Jantine Sijbring; vervolgens was de beurt aan het publiek; na de pauze gaven medewerkers van Elan een uiteenzetting over diversiteitsbeleid. De vertegenwoordigers van de gemeente legden uit hoe de procedure verliep. In samenspraak met alle organisaties op het gebied van welzijn werden toen in opeenvolgende bijeenkomsten de wensen, doelen, prioriteiten en de resulterende bezuinigingen vastgesteld. De migranten kwamen met hun zelforganisaties te vallen onder het domein Leefbaarheid en Sociale Veiligheid, waarbinnen diverse doelen geformuleerd zijn die subsidie kunnen opleveren als organisaties de realiseren.   

Gaandeweg de discussies deze middag bleek dat de afgevaardigden van de migranten de gevolgde procedures niet begrepen en daardoor hun behoeften niet naar voren konden brengen. Vanuit het publiek op 15 december kwam nu naar voren wat de organisaties van de migranten allemaal doen. Veel hulp en advies vragen mensen eerst in eigen kring – zonder tussenkomst officiële commissies – voordat mensen naar de gemeente stappen. Hierdoor blijft veel onzichtbaar. De gemeente heeft als ideaal dat mensen eerst in hun eigen buurtje rondkijken voor hun hulp, maar veel allochtonen voelen zich juist hiervoor niet zelfredzaam terwijl Wageningen maar een kleine stad is. Na de pauze gaf Expertisecentrum Elan een overzicht van geschiedenis en mogelijkheden in het welzijnswerk voor allochtonen en hun organisaties. 

Start

Een gezellig gevulde zaal vol mensen kwamen op hun vrije zaterdag van 15 december naar het Wijkhuis de Nude. Het thema is niet niks, want de gemeente moest uitleggen waarom de  migrantenorganisaties voortaan nul komma nul euro subsidie verdienen. De Interculturele Werkgroep Wageningen (IWW) kan met haar achterban van migranten terugkijken op een bewogen middag. Sprekers waren wethouder Stella Efdé en  ambtenaar Jantine Sijbring van de gemeente en van Expertisecentrum Eland Önder Gürses en Ariene van der Kooij.

Mustafa Çelic ontving de bezoekers in het wijkhuis, dat al volop in de kerstsfeer was, als ondersteunend lid van de IWW vanwege Solidez. Vervolgens kon Fred van der Knaap, voorzitter van de IWW en het regionale Humanistische Verbond de middag ter ere van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens openen. Oud-gemeentepoliticus Jelle de Gruyter nam alras het stokje over als presentator en discussieleider.

Stella Efdé en Jantine Sijbring

Stella Efdé nam als eerste het woord voor de gemeente Wageningen. De gemeente ziet zich genoodzaakt om te bezuinigen op het maatschappelijk ondersteunend werk. Hierbij is gekozen om alle subsidies en uitgaven te heroverwegen in plaats van alle ontvangers genoemd percentage te korten. Een tweede reden voor de heroverweging is het langzaam ontstane lappendeken van talloze besluiten waarin de subsidies ooit zijn vastgesteld, terug te brengen tot drie grote beleidsdocumenten. De gemeente ziet graag dat eigen kracht van organisaties en hun doelgroep versterkt worden en hun sociale omgeving weten te betrekken. Ook wil de gemeente bereiken dat het beleid samen met de stad tot stand komt in plaats vanuit het gemeentehuis opgelegd wordt. Het te bezuinigen bedrag is 995 duizend euro per jaar oftewel 16 procent van het budget.

De wethouder deelde ook mee dat de Wielewaag, het pand voor de ouderenvoorzieningen, dicht gaat. De activiteiten blijven wel ondersteuning ontvangen, maar zullen elders onderdak moeten vinden. Hierna nam Jantine Sijbring het woord over. In het verdere verslag is geen onderscheid gemaakt in bijdragen van de spreeksters, die bovendien versterking hadden van Anita Osinga, ook ambtenaar.

Eerst las men vanwege de gemeente diverse rapporten over welzijn, waarna een procedure bedacht werd.  In het begin van de procedure moesten alle organisaties die subsidies ontvangen, eerst hun activiteiten en nut beschrijven voor de inventarisatie van behoeften. De behoeften werden vertaald in doelstellingen. De organisaties bleken wel aan honderd doelstellingen te werken. Dat aantal moest men zien terug te brengen naar wat men het belangrijkst vindt. Nu zou het maatschappelijk middenveld weten wat het wil bereiken.

Vervolgens werden organisaties met soortgelijke activiteiten bij elkaar gebracht in ‘domeinen’. De volgende domeinen ontstonden:

 • Leefbaarheid/sociale veiligheid
 • Opvoeden en opgroeien
 • Ouder worden
 • Minimabeleid en schuldhulpverlening
 • Ondersteuning vrijwilligerswerk
 • Ondersteuning mantelzorg
 • Preventieve gezondsheidszorg
 • Participatie van gehandicapten
 • Ondersteuning vluchtelingen
 • Sport als middel voor participatie
 • Cultuur als middel voor participatie

Merkwaardigerwijs sprak Stella Efdé deze middag over negen domeinen, terwijl de papieren informatie dus elf domeinen noemt. De organisaties mochten nu per domein bedenken hoe ze in kunnen samenwerken om aan de doelstellingen binnen het domein. Vervolgens wordt er per domein een aanvraag ingediend. De migrantenorganisaties vallen onder domein 5, leefbaarheid/sociale veiligheid. Hoofddoelstellingen daarbinnen zijn

 • 5a. betere afstemming tussen organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 • 5b. inwoners voelen zich verantwoordelijk en zijn betrokken bij de woon- en leefomstandigheden in hun buurt/wijk.
 • 5c. ontmoetingsplaatsen voor LHTB-inwoners van alle leeftijden (autochtoon/allochtoon) ondersteunen.
 • 5c ondersteunen van kwetsbare inwoners bij het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van vaardigheden op het gebied van participatie.

Het is de bedoeling dat de raad niet naar afzonderlijke activiteiten kijkt, maar naar de te realiseren doelstellingen. Geld is dus bedoeld voor doelen in plaats van concrete activiteiten. Er wordt gestuurd op resultaten. Bij beoordeling van subsidieaanvragen zijn de belangrijkste criteria of de organisatie gericht is op de doelgroep en of het gericht is op de doelstellingen van de maatschappelijke ondersteuning. Zo niet, dan wordt de subsidie afgewezen.

In mei 2012 konden de subsidieaanvragen worden ingediend. In september kon men komen tot een beter integraal aanbod. In oktober bepaalt de B&W zijn voorgenomen besluit op de aanvragen en kon een ieder zienswijzen indienen. Op 14 november nam het B&W zijn definitief besluit waarop men zes weken heeft om bezwaar aan te tekenen. Dus 27 december is de deadline.

De gemeente gelooft zij zo samen met de burgers de stad maken, een samenleving waar:

 • alle inwoners uniek en mondig zijn en meedoen met de samenleving;
 • kwetsbare inwoners ondersteund worden in het ontwikkelen van hun talenten den daarmee in het meedoen;
 • inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de mensen die zij kennen en de overige inwoners van de stad, dus samen met de gemeente verantwoordelijk zijn;
 • raad en inwoners samen de stad zijn.

De gemeente ziet als visie op de maatschappelijke ondersteuning dat ze inwoners helpt die zich in een kwetsbare positie bevinden of dreigen te komen en/of binnen hun omgeving onvoldoende mogelijkheden vinden om mee te doen, om ze in staat te stellen naar vermogen te participeren binnen de samenleving.

Publiek aan het woord

Even na drie uur is het publiek aan de beurt om vragen te stellen. Muktar Hoessein brengt in dat de migrantenorganisaties nu samen 10.000 euro ontvangen, dat dus één procent van het te bezuinigen bedrag is. Als alle organisaties dat procent zouden inleveren, dan zouden de migranten hun subsidie kunnen behouden. De gemeente antwoordt dat dus gekozen is voor totale heroverweging in plaats de kaasschaaf van overal automatisch iets afhalen. Ook de sport leverde 100 procent in, maar krijgt via de domeinen wel wat terug. Jelle de Gruyter vraagt zich af hoe het zit met de continuïteit als zomaar vanuit het niets subsidies totaal worden beëindigd.

Ruud Bakter van Olah stelt dat 30 procent van hun doelgroep onder de kwetsbare burgers valt. Ziet de gemeente de migranten niet meer als kwetsbare burgers? De gemeente wil de migranten via de wijkhuizen ondersteunen, die overigens ook 12 procent moeten bezuinigen. Ook bekijkt de gemeente per burger of iemand kwetsbaar is, dus los van de vraag of hij/zij een immigrant is. Ook is het gemeentebeleid niet in beton gegoten.

Vanuit de Chinese gemeenschap rijst de vraag hoe het kan dat de migrantenorganisaties geen rol bij de participatie zouden spelen. De gemeente zegt iedereen naar vermogen wil laten meedoen en dat Solidez iedereen in de wijken kent (!) en aldus kan helpen. Er rijst de vraag wat voor activiteiten Solidez heeft voorgesteld. Zouden zij een 100 procent goed aanbod hebben, terwijl dat van de migrantenorganisaties nul procent is? De migrantenorganisaties zouden activiteiten aan hun totale achterban bieden in plaats van alleen de kwetsbaren. Ze kunnen wel aan Solidez voorstellen doen.  Wel raar als de gemeente wil dat organisaties activiteiten organiseren die voor alle burgers toegankelijk zijn in plaats van doelgroepen.

Minor Barrentez Mendez stelt dat de gemeente zelf een verantwoordelijkheid heeft in plaats van blind een methodiek te mogen volgen, waardoor de migranten alles zelf maar moeten uitzoeken. Gemeente zegt dat men samen verantwoordelijk is voor de domeinen. Minor stelt dat migrantengroepen en hun achterban hun eigen normen en waarden hebben in plaats van dat ze opdrachten van gemeente moeten uitvoeren, dus zelf mogen bepalen wat ze willen. Nu zegt de gemeente dat de eigen bijdrage van migranten niet belangrijk is. De gemeente stelt dat Solidez de wijkhuizen huurt en dat de migranten daaraan voorstellen kunnen doen voor activiteiten.

De gemeente heeft ook geoordeeld dat homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders wel kwetsbaar zijn in tegenstelling tot de migranten.

Het publiek komt tot de discussie van de procedure. Begrepen de migranten wel wat de gemeente van hun organisaties verlangde in elke stap? Begrepen ze de beoordelingscriteria? En als er migranten bij sessies aanwezig waren, hadden ze moeite om gaande discussies te begrijpen, laat staan om een goede inbreng te hebben. Hun Nederlands is nog niet op ambtelijk niveau. Begrepen ze wel wat voor huiswerk ze moesten aanleveren? De gemeente stelt dat migranten wel degelijk uitgenodigd waren bij alle stappen in de procedure en ook dat ze geen signalen hebben opgevangen dat de migranten het gaande niet zouden begrijpen. Deze middag blijkt dat andere organisaties ook veel moeite hadden alle huiswerk naar behoren te vervullen en alle bijeenkomsten te bezoeken en goed te kunnen volgen, zelfs ambtenaren zouden er moeite mee hebben. Hieruit blijkt dat de migranten duidelijk minder thuis zijn in ambtelijke procedures, laat staan als die gaandeweg bedacht worden. Wat vervolgens betekent dat de migranten kwetsbaarder zijn dan de gemeente zelf gelooft.

Rinia Baldew die voor de Hindoestaanse achterban actief is, had er ook problemen mee dat verschillende stappen van de procedure rondom vakanties vallen, waarin het moeilijk is de achterban te bereiken. De gemeente stelt dat alles al in januari in gang is gezet en dat er al twee maanden uitstel is gegeven. Ook brengt Rinia Baldew naar voren dat bij de NEHOP alles door vrijwilligers gedaan wordt, in tegenstelling tot Solidez.

Qua aandacht voor kwetsbare mensen zegt Oesha iedereen uit te nodigen, zowel kwetsbare mensen in de eigen achterban, als mensen daarbuiten. De activiteiten zullen de Hindoes meer aanspreken, maar andere zijn wel welkom. Bij de opstelling van de gemeente vreest Oesha dat de migranten alleen maar meer kopschuw worden om nog naar activiteiten te komen. Ze ervaarde ook drempelvrees om naar domeinoverleggen te gaan.

Stella zegt dat de gemeente extra wil kijken of de migrantenorganisaties de kwetsbare mensen binnen hun achterban wel weten te bereiken, maar dat ze op haar zelf geen toezeggingen kan doen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk. Ook zouden bewonerscommisssies en kerken een rol kunnen spelen voor kwetsbaren.

Vanuit de Chinese achterban werd gevraagd naar een overgangsperiode. Nu valt de subsidie opeens compleet weg. Voor de Wielewaag is er bijvoorbeeld wel een overgangsregeling.

Mustafa Çelic zegt dat de gemeente zich richt op heel Wageningen en niet op kwetsbare buurten. De zelforganisaties bereiken zowel de sterken als de zwakkeren net zo goed als Solidez, hun activiteiten zijn ook  voor iedereen. Van de zelforganisaties zit de achterban door praktisch heel Wageningen in plaats van bepaalde zwakkere buurten. Wijkgericht is dichtbij waar de mensen wonen, maar de   immigranten wonen door de hele stad heen.  Het kan gebeuren dat sommige kwetsbaren wel door de zelforganisaties bereikt worden, maar niet door Solidez.

Jaap Schouls brengt in dat activiteiten of het gebouw door mensen vaak als van hen zelf ervaren worden, maar ook als gezellig, wat nog belangrijker is dan de activiteit op zich.

In de pauze is er muziek van Minor Barrentez Mendez, die enkele Spaanse liederen zong, zich begeleidend op gitaar.

Elan

Na de pauze was het de beurt aan Ariene van der Kooij en Önder Gürses van Expertisecentrum Elan.  De sfeer was nu meer relaxed nu veel  bezoekers naar huis gegaan waren na de pauze en het bewogen debat met de gemeentevertegenwoordigers.

Elan is een expertisecentrum op het gebied van diversiteit, sociale vraagstukken en zorg. Ze vertelden eerst over de verschillen tussen autochtone en allochtone vrijwilligersorganisaties. De autochtonen richten zich op bepaalde doelgroepen en/of specifieke activiteiten. De allochtonen organiseren zich vanuit gemeenschappelijke etnische of religieuze achtergrond. Voor de allochtoon is het elkaar ontmoeten belangrijker dan de soort van activiteit. Met het verenigen ineigen kring krijgen ze daarmee nog minder gemakkelijk toegang tot en kennis en contacten die nodig zijn om als organisatie te overleven in Nederland.

Geschiedenis Welzijnswerk

In het begin van de jaren tachtig werden juist vanuit het CDA en VVD de groepsgewijze emancipatie bevorderd. Overigens geloofden ook andere politieke gezindten in het integreren met behoud van eigen (culturele) identiteit. Het sloot mooi aan bij de ‘wij-cultuur’van veel niet-westerse migranten.  Alom had men hoge verwachtingen van migrantenorganisaties.

Naast activiteiten op gebied van vrije tijd, cultuur en religie, kregen de migrantenorganisaties ook een rol in het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de achterban. De eigen organisaties hebben gemakkelijker toegang tot hun achterban dan de reguliere instellingen. Met subsidie geven, ontstaat er vanzelf contact over en weer en zelfs invloed op de allochtone organisaties. Zonder subsidies kan je ook geen eisen stellen of controleren. De migrantenorganisaties kunnen een intermediair zijn, taallessen en huiswerkbegeleiding bieden, debatten over vrouwenemancipatie opzetten of voorlichting geven over schoolkeuze of gezondheid, bijvoorbeeld een lezing over diabetes.

In de loop der tijd bleken de beperkingen. Veel organisaties presenteerden zich als gelijkwaardig aan professionele instellingen maar konden dat niet waarmaken. Vaak worden de migrantenorganisaties bestuurd door mannen uit de eerste generatie die vaak laag opgeleid zijn. Vaak bleef de rol beperkt tot het verwijzen van de onbereikbare allochtonen zonder dat de migrantenorganisaties vergoeding of inspraak kregen. Er ontstonden spanningen door tegenstelling tussen de insluitende benadering van de reguliere instellingen (‘wij zijn er voor iedereen’) en categorale benadering (‘we richten ons vooral op de eigen doelgroep’). Zo werden de migrantenorganisaties van instrument voor bevordering van de emancipatie en participatie tot symbool van mislukte integratie. Er kwam minder vertrouwen in ‘emancipatie in eigen kring’, de eigen cultuur werd steeds meer als oorzaak van achterstand gezien; er werd een probleem van gemaakt. Het effect is dat migranten zich in het defensief gedrukt voelden. Ze zoeken vaker steun bij elkaar en hechtten meer waarde aan hun eigen culturele of religieuze wortels.

Verzakelijking

De welzijns- en zorgsector verzakelijkt. De vrijwilligersorganisaties moeten vaker concurreren met de professionele instellingen die meer tijd en kennis in huis hebben om aan gedetailleerde subsidievoorwaarden te voldoen. Zo kom je bij de paradox dat de overheid de burgers en maatschappelijke instellingen oproept meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar anderzijds dat de overheid zich steeds meer inhoudelijk bemoeit met de besteding van subsidies vanwege outputfinanciering en aanbestedingen, want ‘wie betaalt, bepaalt’.  Ook kan het voorkomen dat vanuit de zelforganisaties in verschillende mate wordt doorverwezen naar professionele organisaties en overheden.

Onderzoek

De sprekers lieten ook de bevindingen van het onderzoek “Pijlers voor Bruggenbouwers (2006, 2010) zien. Ruim 80% van de 68 onderzochte organisaties ontwikkelt activiteiten die zich richten op de participatie en emancipatie van hun achterban. Ze kunnen steeds moeilijker het hoofd boven water houden, omdat structurele subsidiëring steeds minder wordt. Ze worden steeds meer afhankelijk van eigen bijdragen van leden die vaak tot de laagste inkomensgroepen behoren. Het risico bestaat dat de organisaties zicht richten op de subsidiegevers in plaats van hun oorspronkelijke doelen en achterban. Hiertegenover ontstaan jonge organisaties die juist onafhankelijk van overheidssubsidies willen zijn.

Toekomst

Elan ziet een blijvende behoefte van migranten én overheden aan migrantenorganisaties. De migrantenorganisaties kunnen een rol blijven vervullen bij de participatie van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’.  Klassieke migrantenorganisaties bereiken vooral de eerste generatie met veel ouders en ouderen, van belang bij de ouderparticipatie (op scholen?) en mantelzorg. Jongeren worden gemakkelijker bereikt via de sociale media of internet-communities. Voor lokale overheden blijft het nuttig goede contacten te onderhouden met migrantenorganisaties, want dan weten ze wat er speelt en wie ze moeten bereiken met vragen of  bij problemen. Voor migrantenorganisaties is het de uitdaging om meerdere bronnen van financiering aan te boren. Kansrijk zijn organisaties met een rijke achterban, met ondernemende vrijwilligers en met de hoger opgeleide tweede generatie in de leiding. Bij beroep op subsidies moeten migrantenorganisaties steeds weer duidelijk maken wat hun maatschappelijke meerwaarde is.

Vraag en aanbod van gemeente en migrantenorganisaties

Als laatste konden de aanwezigen op papieren flappen laten invullen wat de vraag en het aanbod is van overheid en de eigen organisaties in vier kolommen.

GemeenteBieden GemeenteVragen MigrantenBieden MigrantenVragen
Subsidies, belastingen.Werkt niet meer bij bezuinigingen. Organisaties die vragen/behoeften van migranten kenbaar maken. Expertise, kennis Geld
Faciliteiten en ruimte Fysieke ruimte
Straks 0,0% subsidie NL-structuren en instellingen. Eigen kracht, onderlinge hulp Respect, erkenning
Eigen pand zou zichtbaarheid vergroten, vroeger pand Fraternité Overheden en instellingen zien veel niet. Kans op isolatie v.d. maatschappij Spontane belangstelling
Verantwoordelijk door groep Ondersteuning projecten
Kapstok voor inspraak Zichtbaarheid, websites,  breng voor het voetlicht wat je wel doet. Moskee heeft altijd deur los Een aanspreekpunt /loket i.p.v. 14 loketten,
Contactpersonen Contactpersonen

Het blijkt dat de migrantenorganisaties veel te bieden hebben aan de gemeente. Behalve dat ze zich vrijwilligers inzetten voor de migranten, kunnen ze ook een intermediair zijn tussen overheid en deze burgers. Via subsidies kan de overheid ook eisen stellen. Een taak die uit het voorgaande voortvloeit, is dat gemeente en migrantengemeenschap elkaar meer ontmoeten. Met betrekking tot de subsidies werd nog genoemd dat de zelforganisaties ook voor andere domeinen dan de het reeds toebedeelde domein subsidie zou kunnen aanvragen. Daar wordt men weer op andere criteria beoordeeld. Het was al half zes voordat de middag afgesloten kon worden. De bezoekers konden volop informatie van Elan en van het Humanistisch Verbond mee naar huis nemen. Eigenlijk hadden de nieuwsbrieven en brochures ook op de flappen mogen staan.

Kees Ruyter,

Namens de Interculturele Werkgroep Wageningen (IWW).

Geplaatst in cultuur, humanisme, intercultureel, leefbaarheid, organisaties, Uncategorized, Wageningen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tel je zegeningen

Een tip voor actieve mensen op de social media is om het aantal leden of contacten op het einde van het jaar te tellen van de groepen en profielen. Dan kan later de groei gevolgd worden. Behalve nuttig om eventueel de koers bij te stellen is het ook leuk om te zien hoe de inspanningen op internet leiden tot interesse. Zelf tel ik nog vaker, afhankelijk van de groep eens per kwartaal of half jaar.

Uiteraard is kwaliteit en echte uitwisseling van gedachten belangrijker dan het hoogste aantal bezoekers. Een actieve groep of pagina leidt bijna vanzelf tot meer volgers. Reacties en eigen bijdragen aan de groep zijn nog mooier dan aantallen bezoekers of leden. Maar ook die kunnen geteld worden, net als bezoekcijfers per artikel op sommige media. Voor het volgen van de onderdelen van een social media-profiel of groep biedt Hyves zelfs meer cijfermateriaal dan Linkedin of Twitter. En met WordPress zit de gebruiker ook wel goed, dat geeft een statistiek-grafiekje bovenaan de bladzijde in de vorm van puntjes of staafjes, afhandelijk van het bezoek op die dag. Grote marketingafdelingen doen er goed aan per dag te monitoren, maar dat zal voor kleine groepen of bedrijven het doel voorbijschieten. Er bestaan ook statistische programma’s die vele cijfers geven als bezoekduur, doorklikrate, van welke sites bezoekers komen en naar welke ze weer verder gaan, al of niet op de eigen site en alles per periode. Maar met enkele simpele cijfers weet je ook al meer dan niets.

Ook geven sommige social media zelf enig verder inzicht dan het aantal volgers, vaak te vinden op aparte pagina’s met ‘stats’ of ze staan bij elk artikel. Sinds enkele maanden geeft ook Facebook van groepen en ‘pagina’s’ de kijkcijfers van de berichten of de hele ‘pagina’. Ik schrijf pagina hier met aanhalingstekens, omdat Facebook dit als term gebruikt voor profielen over een bepaald onderwerp.

Ook zijn er sites die van meer social media-sites de resultaten bij elkaar optellen en daarbij ook trachten te bepalen hoe reactief de lezers zijn. Een voorbeeld is Klout.com, dat helaas niet vertelt met welke formules de aantallen volgers/vrienden, lezers en reacties opgeteld worden. Het geeft weer wel de reacties op recente en populairste tweets en berichten op andere sites.

Kees Ruyter

Geplaatst in organisaties, Social media, Uncategorized | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Superkorte cursus workshop/lezing

Een tip is om je teksten op groter lettertype uit te printen als je toch regelmatig op je papier kijkt of wilt voorlezen, bijvoorbeeld grootte 16. Verder thuis je verhaal een paar keer over hard oefenen en ook kijken hoe lang het duurt in verband met de tijd in je programma. Een vuistregel is dat één A4 vijf minuten duurt.

Twee sprekers elkaar afwisselen is boeiender dan een lange monoloog. In oefen-fase iemand anders laten luisteren, het liefst (ook) een leek. Verder oefenen met eventuele audiovisuele apparatuur van te voren. Dit ook proefdraaien op locatie voor de deelnemers komen. Er wil wel eens een onderdeel ontbreken of een afwijkende versie computer zijn.

Meestal begint men een klein uur van te voren met de ruimte in te richten en proefdraaien met de apparatuur. Dan is er tijd om praatje te maken met overige organisatoren, de zaalbeheerder en enkele bezoekers en vooral de koffie. Bij het inrichten van ruimte legt men eventueel cursusmateriaal op de tafels, zet men ergens een tafeltje neer voor het aanmelden en eventuele badges. Die kan men na afloop weer innemen. Ook is het wel eens de verrassing of je spullen wel of niet kunt ophangen aan de muur of prikbord. Vaak is ter plekke apparatuur te gebruiken (huren?) of juist niet. Een hele collectie laptops is zeldzamer. Koekjes, hapjes, thee, koffie andere drank gaan er prima in. Eventueel een broodje scheelt een tijdrovende wandeling naar de plaatselijke horeca. Ook denken aan het op tijd de verwarming aanzetten, want als voorbereider heb je weinig erg in de kou.

In het geven van workshops heb ik geen professionele papieren, maar voor het geven van tips op een snelle vraag bedacht ik toch deze uitleg.

Geplaatst in organisaties, Social media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bepalen anderen je imago op internet

De open dag van de nieuwe stal kon zowel op de boerderij zelf als via Twitter gevolgd worden. Het team van Boerenfluitjes gaf live verslag en beantwoordde vragen van de Twitteraars, waar bezoekers op de boerderij bij konden aanschuiven met een bekertje koffie.

De open dag van melkveebedrijf Van Dorp kon zowel op de boerderij zelf als via Twitter bezocht worden. Het team van Boerenfluitjes gaf verslag en beantwoordde vragen van de Twitteraars, waar real lile bezoekers bij konden aanschuiven – met een bekertje koffie.

Het is bekend: mensen zitten steeds langer op internet en van die tijd steeds meer op de social media. Ze lezen er over de actualiteit, sport, kinderen die een diploma ontvingen, huishoudelijke klusjes en wat er net op televisie was. Vervolgens reageren ze erop of vinden het leuk. Gelukkig surfen de meeste stedelingen eerst een kwartiertje langs de betere websites over de land- en tuinbouw. Gezond, lekker en goedkoop voedsel is belangrijk tenslotte, net als het milieu, dierenwelzijn en landschap. Zo houdt de agrarische sector een goed imago. Hoe weet ik dat? Gewoon uit mijn duim gezogen. De werkelijkheid kan wel eens andersom liggen.

De internetters kijken eerst op de social media of er nog nieuws is. Vervolgens klikken ze op de aanbevolen links van hun vrienden om de websites of video’s te bekijken. Het populairst is op het moment Facebook met 7,3 miljoen gebruikers in Nederland. Hiervan gebruiken 4,3 miljoen ingezetenen het dagelijks, meer dan Hyves, Twitter en Linkedin samen. Nu is het de vraag wat de gebruikers daar over de landbouw meekrijgen. En of dat positiever is dan in de pers. Zelf heb ik naar agrarische pagina’s gezocht, vooral over de veehouderij. Actieve Facebook-pagina’s zijn bijvoorbeeld Opa van de Boerderij met 420 fans, Henk Bleker 410, Boerderij 270, Boerenfluitjes 190, Plattelandsjongeren Overijssel 160, Het Platteland 150, Nederlandse Melkveehouders Vakbond 46, Netwerk Platteland 40, Cono Kaasmakers 19, Partij voor de Dieren 1.650 en Wakker Dier 12.800 fans. LTO en Campina zijn nog niet actief.

Het is handig dat organisaties die kritisch tegenover de veehouderij staan, de berichtgeving aan de Facebookers verzorgen, maar of het altijd de boodschap is van de veehouders zelf, is vers twee. Als boeren zelf actief te zijn op de social media, kunnen ze hun eigen verhaal delen. Ook kunnen ze het hun organisaties of specialisten in social media laten doen als het boerenwerk al druk genoeg is.

Webweider – Kees Ruyter)

Deze column verscheen in het voorjaar op Boer & Co en later op Hyves.

Geplaatst in organisaties, platteland, Social media, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Boekpresentatie Sjirk Gerritsma druk bezocht

Portret van Sjirk Gerritsma met rode sjaal voor het gebalkte op zijn zolder met zijn verjaardag in 2008.Een bijna volle tribune bezoekers van de openbare bibliotheek in Wageningen luisterden ademloos naar acht sprekers over  schrijver/dichter Sjirk om zo samen postuum stil te staan bij zijn werk. Onder de sprekers – de meesten lazen tevens voor uit zijn werk -ook ceremoniemeester Sjaak van de bibliotheek en Sjirk zelf! Een bandopname waarop hij uit zijn werk voorlas van 15 jaar geleden bleek bewaard te zijn gebleven. Andere sprekers/voorlezers waren Loet, Wijnand, Laurens, Anneke, Henny en ondergetekende. Verschillende personen bleken mappen vol kopieën uit zijn werk zorgvuldig bewaard te hebben en lazen eruit voor. Zijn werk is gelukkig niet verloren gegaan; het is immers niet gekomen tot een uitgave door een grote uitgever. Sjirk hield trouw contact met kunstenaars en literatuurliefhebbers in in zijn stad, net als met zijn directe buren en zijn verre familie. In Wageningen was hij dan ook een bekende verschijning op straat die op weerbarstige wijze de maatschappij een spiegel voorhield. Toen vaak in grotere gedachtesprongen dan de toehoorders konden volgen.

De poster voor de boekpresentatie in de openbare bibliotheek met het teken van ierland en het logo van de biep zelf: bblthk.Sjirk was katholieker dan de paus, zo zei een spreker. Het geloof speelde een grote rol in zijn werk, zij het niet volgens de leer van officiële kerken. Zich conformeren aan groepen was zo wie zo niet Sjirk zijn ding. Hij heeft zijn best gedaan om te leven in gemeenschappen van de Franciscanen en van de Emmaus voor hij in Wageningen kwam wonen, eerst met een vriend, later met onderhuurders. Zelf las ik met Anneke een interview met hem voor uit het Roze Bericht, waaraan hij meer dan 20 jaar meewerkte als columnist. Ook hielp hij bij de verzending van het blad: in enveloppen stoppen, frankeren, adresstikkers plakken en bezorgen. De grote verrassing was Sjirk zelf, hij las postuum voor via de bandopname. Na afloop bleven gasten nog lang napraten en de stapels van zijn boeken “25 jaar poëzie” en “In Ierland ben ik niet flauwgevallen” slonken zienderogen. Een waardige presentie van Sjirks werk is gegeven.

De aankondiging van de boekpresentatie met meer over Sjirks leven.  http://www.bblthk.nl/agenda/1174/sjirk-gerritsma-1946-2012/

Geplaatst in cultuur, Uncategorized, Wageningen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen