Regels Facebook-groep Koeien

BELEID GROEP “KOEIEN”

De grote groei naar ruim 27.000 leden brengt wat ongemakken met zich mee. Daarom zijn regels aangepast of verder uitgewerkt. Hierna de versie per 17 april 2019:

* Advertenties zijn verboden. Dat geldt nu ook voor personeel en stages, alsook voor vragen uit opdrachten voor school en studie. Voor alle soorten vraag en aanbod, ook schoolopdrachten, kan men terecht in onze hulpgroep op https://www.facebook.com/groups/1968183863448879/ “Koeien vraag en aanbod”

* Het plaatsen van de berichten is vrij, maar maximaal gemiddeld één per dag.

* Heb je meer dan twee foto’s, maak er een album van. Dan blijven bijdragen van anderen gemakkelijk vindbaar en andersom blijft je eigen serie ook als een mooi geheel te bekijken.

* Foto’s en berichten van een ander Facebook-profiel delen kan alleen als dat bericht openbaar is. Let daar dus op. Vanaf een groep: dan moet die openbaar zijn. Kijk ook na of deze niet recent al in onze groep geplaatst is. Anders halen we die weg. Scrol een flink eind terug ter controle.

* Leden mogen elkaars berichten niet gebruiken buiten de groep, tenzij met toestemming van degene die het geplaatst heeft. Sanctie is verwijdering uit de groep. Op zich juichen we dit delen toe, maar dus met toestemming van degene die het geplaatst heeft. Dus neem de moeite om het te vragen.

* Geen garantie dat de vertrouwelijkheid van de berichten en foto’s door iedereen gerespecteerd wordt. Dit kunnen we als beheerders niet goed controleren. Noch voor controle door de instanties, noch voor plagiaat. Onder de vele leden zijn ook ambtenaren en andere controlerend personeel actief. Het is wat raar om mensen met een controlerende functie te weren uit de groep. De meesten zullen zich naar beste weten voor de maatschappij en de sector inzetten.

* Erotische bijdragen worden als ongewenst beschouwd en eventueel verwijderd.

* Heren, wees voorzichtig met complimenten aan de dames!
Opmerkingen over de vrouwen vallen gauw verkeerd, zeker als woorden als ‘sexy’ aan de orde komen. Veel vrouwen zijn er niet van gediend en het geeft een domme indruk van onze groep, zelfs niet als de vrouw op de foto het verder wel best vindt. Verder zijn we geen datingsite.

* Persoonlijke kritiek graag als persoonlijk bericht aan betreffende persoon sturen of anders rapporteren bij de beheerders of bij Facebook. Dit soort berichten in de grote groep ontsieren de groep vreselijk en roepen gemakkelijk ongepaste reacties op.

* Blokkeren van een beheerder is verwijderd worden uit de groep.

* Discussies zijn toegestaan. Boer en burger moeten van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en wat ze van elkaar verlangen om zo vertrouwen in elkaar te houden. Verboden hierbij is het gebruik van ongepaste foto’s en het beledigen en beschuldigen van individuele personen of hele groepen zoals boeren of stadsmensen. Als een discussie hieraan niet meer voldoet, kan deze verwijderd worden. Meldingen aan de beheerders en Facebook wordt aangemoedigd aangezien de beheerders dit ook maar in hun vrije tijd doen en dus niet non stop op Facebook zitten.

* We willen aandacht voor de trekkers, landbouwmachines en andere dieren beperkt houden. Een enkel bericht is wel mogelijk, vooral als de relatie met rundvee duidelijk is. Wie hierover meer kwijt wil kan goed reageren op een bestaand bericht hierover of in speciale groepen hiervoor op Facebook.

* Doel van de groep is het delen van het mooie van rundvee en het platteland.

* Basisregel is dat leden respectvol met elkaar omgaan.

* De groep is sinds 3 augustus 2016 besloten.
We waren jaren openbaar om zo ons doel ook met de buitenwereld te delen. Helaas leidde dit te vaak tot nare discussies met mensen of groepen die vijandig staan tegenover de veehouderij als geheel of onderdelen ervan. Hopelijk vinden leden inspiratie om zelf goede voorbeelden met de buitenwereld te delen, uiteraard na goed overleg met betrokkenen als niet uit eigen bedrijf wordt geput.

* Toelating van nieuwe leden is aan de beheerders in plaats van aan alle leden. Gelieve geen vrienden toevoegen via de Facebook-knoppen. We hebben graag leden die bewust voor deze groep kiezen door zichzelf toe te voegen. Als je eens een bericht over het rundvee plus een link naar ons deelt op je eigen profiel of pagina, kunnen vrienden en lezers zelf bedenken of ze bij ons een kijkje komen nemen en eventueel lid worden.

* Hopelijk brengt iedereen begrip op dat onderwerpen of soorten van berichten (tekst, foto, video, enz.) niet altijd in de ideale verhouding tot elkaar staan.

* Het starten van verwante groepen en ‘pagina’s’ juichen we juist toe. Elke groep of pagina zal zijn eigen accenten kunnen leggen en ook vindt men dan berichten over een bepaald subonderwerp gemakkelijker terug dan in een grote en algemene groep als de onze.

* Wie graag beheerder wil worden in onze groep, kan een persoonlijk bericht aan het beheerteam sturen. Schrijf daarbij een toelichting waarom je geschikt bent, waar het met de Koeiengroep naar toe moet en welke taken je graag doet en welke niet.

* Een systeem met democratische verkiezingen en controle van onze groep ga ik niet doen op Facebook. Als elk bericht langs een bestuur en een ledenraad moet, wordt alles voor de berichtenmakers en de beheerders wel erg bewerkelijk.

* Gemeende opmerkingen en wensen over het beleid zijn altijd welkom. Maar de regels worden niet na elke opmerking meteen veranderd. We hebben de reacties op dit Beleid uitgezet.

* Hopelijk hoeven we het in deze groep niet te vaak over onze regels en beleid te hebben.

* Ons nieuwe team per oktober 2017: Martijn Verhagen, Erika Zuidam, Marcel Coenmans, Vincent GoevaertsMarnix Knetemann en hoofdbeheerder is Kees Ruyter.

*** Tot zover versie 17 april 2019 ***

Bovenstaand bericht is ook te vinden via Facebook in BESCHRIJVING.

*** Versie 30 maart 2018 ***

De door mij gestarte Facebook-groep Koeien is de laatste drie jaar explosief gegroeid. Na tijden onder de 200 leden te blijven hangen, ging de groep in drie jaar tijd naar 13.000 in 2017 en 23.000 leden anno 2018. Om de gang van zaken met zoveel leden in goede banen te leiden werd een uitgebreid reglement nodig. Omdat het volledige reglement onder de naam BELEID onzichtbaar is voor niet-leden, geef ik hieronder de versie per 30 maart 2018 weer.

BELEID GROEP “KOEIEN”

De snelle groei brengt wat ongemakken met zich mee. Daarom zijn regels aangepast of verder uitgewerkt.

* Doel van de groep is het delen van het mooie van koeien en het platteland.

* Basisregel is dat leden respectvol met elkaar omgaan.

* De groep is sinds 3 augustus 2016 besloten.
We waren jaren openbaar om zo ons doel ook met de buitenwereld te delen. Helaas leidde dit te vaak tot nare discussies met mensen of groepen die vijandig staan tegenover de veehouderij als geheel of onderdelen ervan. Hopelijk vinden leden inspiratie om zelf goede voorbeelden met de buitenwereld te delen, uiteraard na goed overleg met betrokkenen als niet uit eigen bedrijf wordt geput.

* Geen garantie dat de vertrouwelijkheid van de berichten en foto’s door iedereen gerespecteerd wordt. Dit kunnen we als beheerders niet goed controleren. Noch voor controle door de instanties, noch voor plagiaat. Onder de vele leden zijn ook ambtenaren en andere controlerend personeel actief. Het is wat raar om mensen met een controlerende functie te weren uit de groep. De meesten zullen zich naar beste weten voor de maatschappij en de sector inzetten.

* Toelating van nieuwe leden is aan de beheerders in plaats van aan alle leden. Gelieve geen vrienden toevoegen via de Facebook-knoppen. We hebben graag leden die bewust voor deze groep kiezen door zichzelf toe te voegen. Als je eens een bericht over het rundvee plus een link naar ons deelt op je eigen profiel of pagina, kunnen vrienden en lezers zelf bedenken of ze bij ons een kijkje komen nemen en eventueel lid worden.

* Het plaatsen van de berichten is vrij, maar maximaal gemiddeld één per dag.

* Heb je meer dan twee foto’s, maak er een album van. Dan blijven bijdragen van anderen gemakkelijk vindbaar en andersom blijft je eigen serie ook als een mooi geheel te bekijken.

* Foto’s en berichten van een ander Facebook-profiel delen. Dat kan alleen als dat bericht openbaar is. Let daar dus op. Vanaf een groep: dan moet die groep openbaar zijn. Kijk ook na of deze niet recent al in onze groep geplaatst is. Anders halen we die weg. Scrol een flink eind terug ter controle.

* Leden mogen elkaars berichten niet gebruiken buiten de groep, tenzij met toestemming van degene die het geplaatst heeft. Sanctie is verwijdering uit de groep. Op zich juichen we dit delen toe, maar dus met toestemming van degene die het geplaatst heeft. Dus neem de moeite om het te vragen.

* Vraag en aanbod. Dit kan geplaatst worden in onze sub-groep Koeien vraag en aanbod. In de overgangsperiode kunnen we advertenties kort in de hoofdgroep laten staan met de verwijzing naar de nieuwe advertentie-groep “Koeien vraag en aanbod”.

* Mooie of leuke berichten van elders in onze groep kan, maar kijk na of het bericht de laatste tijd al in onze groep geweest is. Scrol een flink eind terug hiervoor.

* Erotische bijdragen worden als ongewenst beschouwd en eventueel verwijderd.

* Heren, wees voorzichtig met complimenten aan de dames!
Opmerkingen over de vrouwen vallen gauw verkeerd, zeker als woorden als ‘sexy’ aan de orde komen. Veel vrouwen zijn er niet van gediend en het geeft een domme indruk van onze groep, zelfs niet als de vrouw op de foto het verder wel best vindt. Verder zijn we geen datingsite.

* Persoonlijke kritiek graag als persoonlijk bericht aan betreffende persoon sturen of anders rapporteren bij de beheerders of bij Facebook. Dit soort berichten in de grote groep ontsieren de groep vreselijk en roepen gemakkelijk ongepaste reacties op.

* Discussies zijn toegestaan. Boer en burger moeten van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en wat ze van elkaar verlangen om zo vertrouwen in elkaar te houden. Verboden hierbij is het gebruik van ongepaste foto’s en het beledigen en beschuldigen van individuele personen of hele groepen zoals boeren of stadsmensen. Als een discussie hieraan niet meer voldoet, kan deze verwijderd worden. Meldingen aan de beheerders en Facebook wordt aangemoedigd aangezien de beheerders dit ook maar in hun vrije tijd doen en dus niet non stop op Facebook zitten.

* Hopelijk brengt iedereen begrip op dat onderwerpen of soorten van berichten (tekst, foto, video, enz.) niet altijd in de ideale verhouding tot elkaar staan.

* Het starten van verwante groepen en ‘pagina’s’ juichen we ook toe. Elke groep of pagina zal zijn eigen accenten kunnen leggen en ook vindt men dan berichten over een bepaald sub-onderwerp gemakkelijker terug dan in een grote en algemene groep als de onze.

* We willen aandacht voor de trekkers en landbouwmachines en andere dieren beperkt houden. Een enkel bericht is wel mogelijk, vooral als de relatie met rundvee duidelijk is. Wie hierover meer kwijt wil kan goed reageren op een bestaand bericht hierover of in speciale groepen hiervoor op Facebook.

* Wie graag beheerder wil worden in onze groep, kan een persoonlijk bericht aan het beheerteam sturen. Schrijf daarbij een toelichting waarom je geschikt bent, waar het met de Koeiengroep naar toe moet en welke taken je graag doet en welke niet.

* Een systeem met democratische verkiezingen en controle van onze groep ga ik niet doen op Facebook. Als elk bericht langs een bestuur en een ledenraad moet, wordt alles voor de berichtenmakers en de beheerders wel erg bewerkelijk.

* Gemeende opmerkingen en wensen over het beleid zijn altijd welkom. Maar de regels worden niet na elke opmerking meteen veranderd. We hebben de reacties op dit Beleid uitgezet.

* Hopelijk hoeven we het in deze groep niet te vaak over onze regels en beleid te hebben.

* Ons nieuwe team per januari 2016: Marcel Coenmans, Martijn Verhagen, Erika Zuidam, Vincent Goevaerts, Marnix Knetemann en hoofdbeheerder is Kees Ruyter.

Let op, bovenaan is de versie per 17 april 2019 te vinden.

 

Advertentie

Over Webweider

Ik schrijf op mijn webweiden veel over de veehouderij en runderrassen, (roze) cultuur, internet en social media, non profit-groepen, Renkum, Wageningen, en stad van opgroeien Schagen. Vanaf mijn webweiden staan veel hekken open naar andermans sites…
Dit bericht werd geplaatst in organisaties, platteland, Social media, Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Regels Facebook-groep Koeien

 1. Ghw Koopman zegt:

  jammer dat ik uit de koeiengroep ben gegooid. Het was een lekkere uitval klep. Helaas werd mijn optreden vaak niet gewaardeerd. Men trok het zich persoonlijk aan en dat was een misrekening van mij. Succes verder met de groep, jullie zullen van mij geen last meer hebben.
  Groetjes: George.

  • Webweider zegt:

   Het is jammer dat het zo gelopen is. Je had de pech dat je reacties verkeerd begrepen werden door veel mensen. Dat is toch het risico met geschreven berichtjes en als je niet precies kan zien tegen wie je het hebt en wie er allemaal meelezen.

 2. anne zegt:

  * Erotische bijdragen worden als ongewenst beschouwd en eventueel verwijderd.
  Dat ‘eventueel’ kan er beter uit. Gewoon daadkracht, is NIET gewenst.

 3. Webweider zegt:

  Er is wel eens wat humor in die richting. Dat heeft men zo met pubers.

 4. Jeanne Huijs zegt:

  Regels zijn regels waar je in groep moet aanhouden!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s